PAULÍNA TRENČANSKÁ

ROK NARODENIA

1999

VYDANÉ KNIHY

Nasleduje zastávka... (Art Floyd, 2017)

PÁR SLOV O AUTOROVI

Je študentkou bilingválneho nemeckého gymnázia na Bilíkovej ulici. Najviac ju zaujímajú prírodovedné predmety, no literatúra patrí taktiež k jej obľúbeným. Vo voľnom čase číta, počúva hudbu alebo športuje. Jej obľúbeným literárnym obdobím je Svetová medzivojnová literatúra. Rada číta antiutópie, novely a dobrodružné romány.

PREČO AUTOR PÍŠE

Písanie berie ako záľubu, no nie je jej snom ani životným cieľom, venovať sa literatúre profesionálne. Baví ju písať krátke žánre ako poviedky alebo recenzie v rámci relaxu.

ŽIVOTNÉ MOTTO

"Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť."

Jerome David Salinger

VZDELANIE, ZAMESTNANIE

Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava (nemecké štúdium).

aktualizované dňa 24.01.2017