KONTAKT

FAKTURAČNÁ ADRESA
Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06

MAILOVÝ KONTAKT
  kancirova@vydaf.sk

 nákup objednavky@vydaf.sk

handmade značka Na šomlíčku nasomlicku@vydaf.sk

TELEFÓN
0909 187 436

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
P.O.BOX 56, Bernolákovo, 900 27

SOCIÁLNE SIETE
Facebook: Art Floyd - vydavateľská činnosť

Instagram: vydavatelstvo_artfloyd

IČO, DIČ, IČ pre DPH
47 012 862, 2023718114, SK2023718114