SLUŽBY


administratívne služby

vybavenie ISBN, zaslanie povinných výtlačkov do knižníc, odvody do Literárneho fondu a FVU

editovanie, korekcia textov

editovanie a korekcia rukopisov, krátkych textov

marketingové podklady

návrhy plagátov, bulletinov, príspevkov na sociálnych sietí, krátkych videí na sociálne siete, a i.

vydanie e-knihy

distribúcia do predaja, zabezpečenie procesu od úpravy až po vydanie e-knihy

vydanie tlačenej knihy

distribúcia do predaja, zabezpečenie procesu od úpravy až po vydanie tlačenej knihy

zalomenie textu

zalomenie textov - príručky, knihy, e-knihy, plagáty, bulletiny