Hľadáme romantický rukopis

09.04.2021

Máme bláznivý nápad!

Hľadáme rukopis s romantickým či eroticko-romantickým dejom! A môžeš to byť práve ty, kto rukopis napísal alebo ten, kto pomôže odhaliť nový talent!

V prípade nových otázok a pripomienok budeme tento článok aktualizovať! :)

aký je postup?

zaslať tip na rukopis/rukopis

Ak máte rukopis s romantickou  alebo eroticko-romantickou linkou, tak nám ho pošlite!

Ak poznáte niekoho, kto publikuje online alebo má už rukopis v šuflíku, tak ho popostrčte, aby rukopis poslal. Tých, čo poznáte publikovať online, stačí nám zaslať link na ich tvorbu. Možno ich oslovenie v top 5ke prekvapí! :)


uzávierka a záverečné hlasovanie

uzávierka: 2.5.2021

Po prečítaní rukopisov bude vybratých top 5 rukopisov, o ktorých budú hlasovať čitatelia! :) Takže konečný výherca bude v rukách fanúšikov-čitateľov. :)

čo má rukopis mať

Rukopis musí byť ukončený! V prípade série potrebujeme hotovú minimálne prvú časť, počet dielov a ich podrobný obsah.

Žáner je jasný - romantický / eroticko-romantický. Či to už bude pre zrelšie publikum, young adult, new adult či pre ženy v produktívnom veku je len na vás.

Rukopis musí byť v slovenčine. Autor/autorka by mali mať trvalý pobyt na Slovensku (nie je to podmienka, ide skôr o byrokraciu ohľadom vyplatenia honoráru v prípade úspešnosti - všetko však vieme doriešiť). Víťaznú knihu je možné vydať pod pseudonymom autora/autorky.


kam to všetko poslať

kancirova@vydaf.sk s heslom "Hľadáme romantický rukopis"

autor/autorka môžu poslať max. 2 rukopisy (resp. 2 série)

aké podmienky budú pri vydaní  knihy?

typ knihy

vydávame paperbacky, čo je v našej kultúre zatracované, hoci my nechápeme prečo... oťukané rohy znamenajú, že kniha spĺňa svoj účel, hoci chápeme, že svoje srdcovky chcete mať nepoškodené :)

nákladovo a aj skladovo nám lepšie vychádzajú paperbacky, ale "nikdy nehovor nikdy", ale treba rátať s verziou paperbacku

okrem toho vieme knihu vydať aj v elektronickej verzii

moja odmena

v uzatvorenej zmluve, na dobu 5 rokov (v prípade série viac - závisí od počtu dielov a stavu rozpracovanosti rukopisu), bude zadefinovaná odmena za 1 ks tlačenej knihy (cena sa bude pohybovať od 0,70 do 1,20 eur / ks - závisí od nákladovej a predajnej ceny knihy a bude vyplatená naraz) a cena za 1 ks elektronickej knihy (ak bude kniha vydaná aj v tomto formáte; predstavuje ju polovica sumy, ktorú fakturuje vydavateľstvo) a taktiež dostaneš autorské výtlačky


marketing

výtlačky určené recenzentom máme zabezpečené :)

nevieme si dovoliť veľké reklamy a preto vieme využiť iba naše sociálne siete, v slovenskej praxi je však marketing aj o tom, že sa snaží predať knihu aj sám autor,

napísaním knihy celý tento kolotoč iba začína

a počet predaných kníh odzrkadľuje aj autorovu odmenu (tlačíme podľa dopytu)