Literatúra ako hobby

26.05.2017

Udalosť v Kalab-e v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 28.03.2017 sa zamerala na ľudí, ktorí sa snažia s literatúrou niečo robiť. Či je to už práca s ľuďmi, tvorba či osveta. Jednou z hostí som bola aj ja.

Kto mal čas, mohol prísť a zistiť o literárnych počinoch a ich snahách viac. Hosťami boli aj Katka s Florianom. Katka sa venuje súťaži Medziriadky a Florian sa realizuje v podujatiach zvaných Poetry Slam.

V diskusii sme riešili otázky týkajúce sa impulzu, ktorý nás "núti" sa realizovať v literatúre. Naše názory na to, či sa dá z literatúry vyžiť, prečo dobrovoľníctvo v tejto oblasti a čo z toho máme my.

Výsledok?

Vyjadrenie, ktoré by platilo na všetkých ľudí a na všetky situácie neexistuje. Každý má iné ciele, nároky a predstavy.  Preto si treba vypočuť všetky strany, vyhodnotiť ich a urobiť si vlastný názor. :)

-DK-