SOŠ J. Čabelku - Slovo je nádych

17.05.2017

Ďalšou z prezentácií bola akcia pre školu SOŠ J. Čabelku. Kniha Slovo je nádych ožila na dve hodiny, počas ktorých sme vystriedali dve skupiny žiakov a porozprávali sa s nimi nielen o Dominikinej tvorbe, ale aj o jej projekte Podporujme slovenských autorov, o vydavateľských peripetiách a o amatérskom online časopise Abdon.

Žiakov sme sa snažili zapojiť do diskusie aj pomocou ich vedomostí o literatúre a snažili sme sa ich pretaviť do praxe. Dominika na spomínanú školu chodila, takže sa vrátila na pôdu svojej alma mater.

Akciu sprevádzala hudobná zložka v podobe Táni Dankovej a Ivony Nagyovej. Ja som sa opäť mohla započúvať do neskutočne krásne precítených zhudobnených básní.

Okrem diskusie a hudby bol priestor aj na miniautogramiádu, ktorá bola patrične využitá. Touto cestou chceme poďakovať za vrelé privítanie žiakmi aj učiteľmi. Vyučujúci boli veľmi ochotní a prístupní a aj vďaka nim bola táto akcia nezabudnuteľná.

Krátky report z akcie si môžete prečítať priamo na stránke školy - TU.

-DK-


pozn.: Akcia sa uskutočnila 22.03.2017 v Holíči v budove školy SOŠ Jozefa Čabelku.