Súťaž s titulom "Šaman od jazera Wakante"

29.11.2017

Mať bohatstvo neznamená mať všetko. V zlomových okamihoch nášho života sa k tejto pravde vždy dostaneme. Aj hlavný hrdina John Walden zisťuje, že peniaze a moc nie sú všetko a ani nie sú odpoveďou na všetky problémy. Zasúťaž si o knižný titul "Šaman od jazera Wakante" od Roderika Haydona s venovaním a podpisom.

Zadanie je jednoduché, avšak o to zaujímavejšie. Aký dôvod môže mať bohatý muž, ktorý vedie úspešnú spoločnosť, vyhľadať domorodého šamana? Ide o ďalšie peniaze? Ide o zdravie? Či hľadá nesmrteľnosť? Skús sa zamyslieť a napísať nám, ako to vidíš ty!

Podmienky sú jednoduché.
• Napísať dôvod vyhľadania domorodého šamana bohatým mužom.
• Zaslať ho na mail kancirova@vydaf.sk, pripojiť ku komentáru na FB pod tento článok alebo priamo na odkaz na vydavateľskej stránke alebo zaslať ako prílohu v správe prostredníctvom FB.

Pozor!

Trvanie súťaže je od 29.11.2017 do polnoci 06.12.2017.

Výhercu vyhlásime v piatok 08.12.2017.


Zaslané príspevky bude hodnotiť vedenie vydavateľstva Art Floyd a autor. Ohodnotený bude najoriginálnejší príspevok. ;)

V prípade doplňujúcich otázok nás stačí kontaktovať. Odpovede budú zverejnené na tomto mieste. Pri prihlásení sa do súťaže súťažiaci súhlasia so spracovaním kontaktných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a zaslania výhernej odmeny. Údaje budú spracované iba pre účel vyhodnotenia súťaže.


VYHODNOTENIE

Knihu Šaman od jazera Wakante vyhráva Lenka Rokyčáková Ozaňáková. Výherkyni gratulujeme!

Neúspešným súťažiacim ďakujeme za účasť. :)